Nabízené služby

 • Interní audit
 • Poradenství v oblasti řízení podniku
 • Daňové poradenství
 • Due diligence
 • Kalkulace
 • Finanční analýzy
 • Transferové ceny

Daňové právo

  Naše daňová kancelář se specializuje na zastupování klientů v daňových řízeních:

 • Daňová kontrola
 • Odvolání proti rozhodnutím Finančních úřadů
 • Obnova a přezkum daňových řízení
 • Zpracování žádostí a stížností v oblasti daňového řízení
 • Zpracování daňové agendy – zejména daňových přiznání
 • Posuzování obchodních smluv z pohledu daní a daňových režimů

 • Zastoupíme vás při komunikaci s Finančním úřadem, a to jak v písemné komunikaci, tak i při osobním jednání. Na základě plné moci pro danou záležitost bude Finanční úřad komunikovat přímo s námi. My vás budeme informovat o aktuálním stavu věci a o dalším postupu. Na základě mnohaletých zkušeností a podrobných znalostí daňového řádu vás ušetříme čtení a reakcí dlouhých dopisů, zákonů, judikátů, účetních předpisů a v neposlední řadě nervů při komunikaci s Finančním úřadem.

Daňové due diligence

  Daňové due diligence je velmi důležitý soubor ekonomických informací při nákupu nebo prodeji společnosti, akvizicích a přeměnách. Zajistíme pro Vás individuální postup prověřování daňových a účetních operací. Prověříme veškerá rizika a nesrovnalosti v zadané společnosti, abyste měli ty správné podklady pro svá důležitá rozhodnutí. Prověřované transakce jsou zaměřeny cíleně na správné vykazování účetního výsledku hospodaření, dodržování účetních zásad, testování na nadhodnocení nebo podhodnocení aktiv, závazků, vlastního kapitálu a případné účetní podvody. V daňové oblasti je prověřování cílené na správné stanovení základu daně a výše daně ke všem druhům daní, na daňové nedoplatky, zahájená daňová řízení a jejich následné finanční dopady, případně na daňové úniky a podvody.


  Na rozdíl od právního due diligence, kde jsou detailně zkoumány veškeré právní dokumenty, smlouvy a podobně se daňové due diligence zaměřuje na ekonomicko-daňový stav společnosti. Tento pohled na společnost je stejně jako právní due diligence velice důležité pro zvážení rizik vaší investice.

Kryptoměny

  Není moc známé, že investování do kryptoměn nebo jejich těžení souvisí s daňovou povinností. I proto se na nás v poslední době obrací klienti s žádostí o konzultaci nebo posouzení na míru, jak v této situaci postupovat, jakou evidenci vést, případně jak kryptoměny účetně oceňovat, evidovat v účetnictví a inventarizovat. Nejde ale jen o pomyslně nejastější otázku „Jak zdanit bitcoin“, ale například o mnohem složitější záležitosti, jako vlastní kryptoměny, digitální dluhopisy na základě kryptoměn a nebo také směny kryptoměn za fiat měnu.